دامینی ایده‌آل برای وب سایت شرکت‌هایی در زمینه تجارت الکترونیک و یا فروشگاه های مایکروسافت ٬‌خدمات هاستینگ و سروری و …